DESPRE PROIECT

Proiectul a fost dezvoltat sub forma unui parteneriat strategic ca modalitate de implicare a diferitelor părţi interesate în găsirea de soluţii şi formularea de propuneri,care să conducă la îmbunătăţirea cadrului de perfecţionare profesională în domeniul epidemiologiei bolilor transmisibile.

Domeniul este funcţional prin activitatea mai multor specialităţi medicale, roluri foarte importante revenind epidemiologilor şi medicilor de familie.

Prin instruirea acestora creăm premizele unei apărări mult mai eficace a populaţiei faţă de agresiunile agenţilor infecţioşi cu transmisibilitate mare, concretizată în manifestări pandemice şi epidemice.

Scopul proiectului îl reprezintă protejarea sănătăţii populaţiei faţă de bolile infecţioase prin îmbunătăţirea cadrului de perfecţionare profesională în epidemiologie, ridicarea standardului profesional prin tehnici şi  instrumente noi, bune practici bazate pe evidenţe ştiinţifice recunoscute la nivel mondial şi utilizarea tehnologiei informaţionale computerizate.

Proiectul răspunde Rezoluţiei Europene privind instruirea medicală: “Educaţia medicală continuă trebuie să rămână un subiect de obligaţie morală a profesiei în sine. Educaţia medicală continuă trebuie să fie  atât o obligaţie profesională individuală, cât şi de grup; pentru a o promova şi a o face eficientă, fiecare stat membru trebuie să furnizeze mijloacele prin care să puna la dispoziţia tuturor medicilor educaţie medicală continuă” prin utilizarea informaţiilor medicale de ultimă oră şi folosind mijloace didactice moderne.

În concordanţă cu recomandările Centrului European pentru Prevenţie şi Control al Bolilor, proiectul acoperă zone de activitate şi domenii necesare celor care lucrează,  începând de la nivel sub-naţional (judeţ, regiune) până la nivel naţional, în instituţii de sănătate publică sau de asistenţă medicală primară.

Din perspectiva obiectivelor domeniului major de intervenţie 3.2  acest proiect este destinat să îmbunătăţească competenţele medicilor specialişti epidemiologi şi de familie implicaţi în activităţi de prevenire şi control a bolilor transmisibile, în scopul creşterii calităţii serviciilor medicale oferite din punct de vedere profesional. În acest sens, o atenţie specială este acordată dezvoltării calitative şi moderne a programelor de formare elaborate şi creşterii accesului şi participării la programe de formare şi perfecţionare.

Prin realizarea proiectului se vor promova în rândul participanţilor noile tehnologii folosite în domeniul epidemiologiei la nivelul standardelor internaţionale. Tehnologiile informaţionale care vor fi introduse în procesul de formare vor avea un rol determinant în acest sens.

Valoarea proiectului prevăzută este de 6.132.887 RON, din care 5.212.953 din fonduri structurale.

Proiectul prevede cheltuieli de personal şi de organizare a pregătirii profesionale.