Cursuri

Programul de formare profesională şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) constituie un tot unitar, creditat de Colegiul Medicilor din România cu 60 credite de Educaţie Medicală Continuă. Creditarea se obţine în urma parcurgerii unui ciclu cu 3 etape, cu durate diferite pentru medicii epidemiologi şi medicii de familie.

 

-     Ciclul de 7 luni pentru medici de familie

Etapa 1: parcurgerea cursului TIC, în lunile 1 - 5

Etapa 2: curs de Epidemiologie şi examenul TIC, în luna 6

Etapa 3: parcurgerea la domiciliu a celor 10 module de Epidemiologie, în luna 7

 

-     Ciclul de 12 luni pentru medici epidemiologi

Etapa 1: parcurgerea cursului TIC, în lunile 1 - 5

Etapa 2: 3 cursuri de epidemiologie care se desfăşoară în lunile 6, 9 şi 12, examen TIC în luna 6

Etapa 3: modulele 1-4 se parcurg în lunile 7 şi 8, modulele 5-9 în lunile 10 şi 11, modulul 10 în luna 12

 

În urma examenului TIC se obţine prin promovare un certificat de absolvire.

 

Cursul TIC

Cursul dureaza 9 zile, repartizate pe parcursul a 5 luni, fiecare cu o durată de 8 ore, din care 6 de curs şi 2 de practică acasă.

Tematica este prezentată mai jos:

Ziua 1- Prezentare noţiuni de bază

Ziua 2- Utilizarea elementelor Multimedia. Utilizarea procesorului de texte  - WORD

Ziua 3- Utilizarea procesorului de texte  - WORD

Ziua 4- Utilizarea unor mijloace moderne de comunicare – reţeaua Internet şi World Wide Web

Ziua 5- Utilizarea aplicaţiilor specializate pentru realizarea Prezentărilor – PowerPoint

Ziua 6- Utilizarea aplicaţiilor specializate pentru realizarea Prezentărilor – PowerPoint

Ziua 7– Utilizarea elementelor de bază ale limbajului HTML.

Ziua 8- Utilizarea foilor de calcul tabelar – Excel

Ziua 9- Utilizarea foilor de calcul tabelar – Excel; Evaluare

În cadrul cursului se va pune accent pe utilizarea platformei eLearning astfel încat cursanţii să se acomodeze cu accesul şi utilizarea acesteia. În luna 6 are loc examenul care constă într-o probă scrisă tip grilă şi o proba practica. În urma promovării examenului se va obţine un certificat de absolvire a acestui curs, certificat recunoscut în Uniunea Europeană.

 

Cursul de epidemiologie

Cursul acoperă 3 domenii majore, respectiv al vaccinologiei – 4 module, supravegherii şi răspunsului în situaţii epidemice – 5 module, instrumentelor de ajutor, respectiv a celor electronice – 1 modul. Tematica este comună, dar repartizată diferit pentru medicii de familie şi epidemiologi.

 

În cele 4 module de vaccinologie vor fi acoperite noţiuni legate de vaccinuri, recomandări generale şi specifice de vaccinare, boli prevenibile prin vaccinare, program naţional de imunizări şi gestiune de vaccinuri.

În cele 5 module destinate supravegherii şi răspunsului în situaţii epidemice se vor aborda noţiuni de supraveghere, detecţie şi investigare în situaţii epidemice, testarea ipotezelor, raportare, alertă şi comunicare, analiză de risc.

În cadrul instrumentelor de ajutor va fi prezentat EPIINFO, dar va fi inclus şi un capitol de legislaţie în vigoare.  

 

Organizarea activitaţilor

Organizarea activitaţilor de training în proiect se va face între lunile decembrie 2011 – mai 2013 pe serii, respectiv 1 serie de 120 epidemiologi şi 5 serii pentru medici de familie. În luna decembrie 2011 începe prima serie, seria de epidemiologi. Restul seriilor vor începe din luna februarie 2012 conform unui calendar special conceput şi care va fi publicat permanent la rubrica „Evenimente”.

Calendarul permite utilizarea raţională a resurselor, locaţiilor, precum şi monitorizarea exactă a acţiunilor şi ratei de participare.

 

Numărul de locuri alocat pe judeţe

A fost ponderat în funcţie de procentul general aplicat (10%) din numărul de medici de familie înscrişi în judeţul respectiv şi de numărul de participanţi permis de procesul de instruire TIC (14 pe grupă).

Astfel, câte 14 locuri sunt disponibile pentru judeţele:Bistriţa-Năsăud, Brăila, Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Sălaj, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vrancea.

Câte 28 locuri sunt disponibile pentru judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Braşov, Buzău, Caraş Severin, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Hunedoara, Galaţi, Iaşi, Maramureş, Mures, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiş şi Vâlcea.

Pentru Municipiul Bucureşti sunt disponibile 210 locuri.

 

Înscriere

Se face individual prin descărcarea formularului de înscriere, completarea lui şi expedierea acestuia la adresa : contact@epidemionet.ro

Descărcarea formularului se poate face aici

Instrucţiuni de completare şi expediere:

-          Completarea formularului se va face în format electronic;

-          Formularul va fi tipărit şi semnat de către solicitant;

-          Dupa semnare, formularul se va scana;

-          Fişierul rezultat se va denumi dupa următorul exemplu: “MF_Nume Prenume_Judeţ” pentru medicii de familie şi “EPI_Nume Prenume_Judeţ” pentru medicii epidemiologi

-          Formularul va fi expediat la adresa: contact@epidemionet.ro